andriuXphoto | Bushido FC weigh-ins 2011

Bushido FC Weighting 2011Bushido FC Weighting 2011Bushido FC Weighting 2011Bushido FC Weighting 2011Bushido FC Weighting 2011Bushido FC Weighting 2011Bushido FC Weighting 2011Bushido FC Weighting 2011Bushido FC Weighting 2011Bushido FC Weighting 2011Bushido FC Weighting 2011Bushido FC Weighting 2011Bushido FC Weighting 2011Bushido FC Weighting 2011Bushido FC Weighting 2011Bushido FC Weighting 2011Bushido FC Weighting 2011Bushido FC Weighting 2011Bushido FC Weighting 2011Bushido FC Weighting 2011